Скупштина УМУС-а 2023

Позив на редовно заседање скупштине Удружења музичких уметника Србије

На основу члана 12. став 5, Статута Удружења музичких уметника Србије Председништво Удружења музичких уметника Србије, на својој седници одржаној 20. марта 2023. године, донело је одлуку о сазивању редовне СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ.

I Скупштина заседа у недељу 11. јуна 2023. године са почетком у 11:30 часова, у седишту Удружења музичких уметника Србије у Београду, Теразије 26, први спрат.

II Предлаже се следећи дневни ред:

  1. Избор Радног председништва;
  2. Одавање поште преминулим члановима;
  3. Усвајање записника са претходне изборне Скупштине одржане 03.07.2022.г.;
  4. Извештај о финансијском пословању Удружења у 2022.години
  5. Извештај о раду органа и тела Удружења од 3.7.2022. – 11.06.2023. године;
  6. Извештај о активностима планираним у 2023. години;
  7. Дискусија о извештајима и њихово усвајање;
  8. Разно.


III Позив за заседање доставља се члановима у писаној или електронској форми.

Сви материјали које желите да погледате, доступни су на увид у канцеларији удружења, радним даном од 12 до 14 часова.

Председник Удружења,
Борисав Бора Дугић

Преузмите позив са дневним редом у Microsoft Word формату


Штампа