Скупштина УМУС-а

На основу члана 12. став 5, Статута Удружења музичких уметника Србије Председништво Удружења музичких уметника Србије, на својој седници одржаној 11. 01. 2019. године, донело је одлуку о сазивању редовне СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ.

I Скупштина заседа у недељу 31. марта 2019. године са почетком у 11, 30 часова, у седишту Удружења музичких уметника Србије у Београду, Теразије 26, први спрат.


II Предлаже се следећи дневни ред:

  1. Избор Радног председништва;
  2. Одавање поште преминулим члановима;
  3. Усвајање записника са претходне Скупштине;
  4. Извештај о финансијском пословању Удружења у 2018. години;
  5. Извештај о раду органа и тела Удружења у 2018. години;
  6. Извештај о активностима планираним у 2019. години;
  7. Дискусија о извештајима и њихово усвајање;
  8. Разно.

III Позив за заседање доставља се члановима у писаној или електронској форми.


Сви материјали које желите да погледате, доступни су на увид у канцеларији удружења, радним даном од 12 до 14 часова.


Председник Удружења,
Владимир Милић, диригент, с.р.

 

Проузмите позивно писмо у .PDF formatu (409KB)


Штампа