Добро дошли на презентацију Удружења музичких уметника Србије (УМУС).


АДРЕСЕ ЧЛАНОВА

Због ефикаснијег рада Удружења и боље комуникације, молимо Вас да нам доставите своју e-mail адресу и да нас редовно обавештавате о свакој промени Ваше адресе и броја телефона.

Електронска адреса УМУС-а је: uprava@umus.org.rs

Телефон Удружења је: +381 (0)11 2688 142

Адреса Удружења је: 11000 Београд, Теразије 26


ЧЛАНАРИНА

На састанку Председништва УМУС-а одлучено је да чланарина остане иста као и прошле године, односно 1200,оо динара годишње (100,оо динара месечно). Чланови пензионери не плаћају чланарину.

Чланарину можете платити у канцеларији Удружења или на текући рачун УМУС-а

бр: 200-2710180101033-48 са позивом на број 42/1

Хвала што редовно плаћате чланарину.