Dobro došli na prezentaciju Udruženja muzičkih umetnika Srbije (UMUS).


ADRESE ČLANOVA

Zbog efikasnijeg rada Udruženja i bolje komunikacije, molimo Vas da dostavite svoju e-mail adresu i da nas redovno obaveštavate o svakoj promeni Vaše adrese i broja telefona.

Elektronska adresa UMUS-a je: uprava@umus.org.rs

Telefon Udruženja је: +381 (0)11 2688 142

Adresa Udruženja је: 11000 Beograd, Terazije 26


ČLANARINA

Na sastanku Predsedništva UMUS-a odlučeno je da članarina ostane ista kao i prošle godine, odnosno 1200,oo dinara godišnje (100,oo dinara mesečno). Članovi penzioneri ne plaćaju članarinu.

Članarinu možete platiti u kancelariji Udruženja ili na tekući račun UMUS-a

br: 200-2710180101033-48 sa pozivom na broj 42/1

Hvala što redovno plaćate članarinu.