АКТИВНОСТИ

Редовне активности УМУС-а се одвијају кроз рад Скупштине, Председништва и његових комисија. То су: пријем у чланство, давање статуса самосталног уметника, додељивање годишње Награде УМУС-а, конкурисање пројектима у Министарству културе Србије и Секретаријату за културу Београда, организовање концерата члановима, издавање лиценци, разних потврда и препорука, наплаћивање чланарине, праћење и спровођење свих рачуноводствених, финансијских и правних прописа који су везани за рад Удружења, итд.
Удружење је члан Координационог одбора 13 уметничких удружења у чијем раду учествује преко свог представника (председника или неког другог члана кога одреди Председништво УМУС-а). На тај начин Удружење је укључено у решавање суштинских питања као што су финансирање статуса самосталних уметника, финансирање рада Удружења и друга важна питања заједничка свим удружењима окупљеним у Координациони одбор.