ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ


(15. мај 2018.)

ЧЛАНОВИМА УДРУЖЕЊА МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ

Београд, 15. мај 2018. године

Пријава програма за концерте удружења

Поштоване колегинице и колеге,

На основу одлуке Концертне комисије и Председништва УМУС-а позивамо вас да пријавите своје програме за концерте које ће УМУС организовати у 2019. години у сарадњи са Музичком школом "Станковић" и Културним центром Београда.

Програми треба да буду у трајању од 50 минута озбиљне концертне литературе и да обавезно садрже једно дело домаћег аутора. Такође, можете пријавити и цео програм са делима домаћих композитора. На програму обавезно назначити период који вам највише одговара за наступ, као и име клавирског сарадника или чланова ансамбла. Поред програма потребно је приложити биографију уметника или камерног ансамбла који пријављује програм. Подразумева се да сви учесници морају да буду наши чланови и да редовно измирују своје чланарине.

Молимо вас да ваше пријаве-програме доставите УМУС-у лично, путем факса или електронском поштом најкасније до 20. јуна ове године.

За УМУС,

Конкурсна комисија УМУС-а


(08. мај 2018.)

Обавештење о додели Награде УМУС-а

Жири за доделу годишње Награде УМУС-а, састављен од музичких уметника, једногласно је одлучио да Награду УМУС-а за 2017. годину (која се додељује 2018.) добију следећи уметници:

Награда УМУС-а додељује се сваке године, поводом дана Удружења музичких уметника Србије (7. април), ове године 48. пут. Састоји се од дипломе и новчане награде коју финансира Министарство културе Србије, док млади уметник поред дипломе добија солистички концерт у организацији УМУС-а.

Позивамо чланове да у понедељак 04. јуна 2018. у 12,оо часова у сали УМУС-а на Теразијама у Београду присуствују свечаном уручењу Награде УМУС-а.


(03. март 2018.)

Конкурс за доделу годишње Награде УМУС-а за 2017. годину

Председништво УМУС-а објављује КОНКУРС за доделу годишње Награде УМУС-а за 2017. годину:

Награду УМУС-а може добити сваки члан Удружења, односно уметнички ансамбл закључно са квинтетом, који живи и ради у Републици Србији, за наступ и уметничко остварење на територији Републике Србије. Награду УМУС-а, за најбоље извођачко остварење/концерт може добити појединац или ансамбл једанпут у току пет година.

Право предлагања је отворено свима, уз обавезу да се односи на члана Удружења.

Рок пријава предлога је 04. април 2018.

О награди ће одлучивати петочлани жири у следећем саставу: Јован Колунџија, виолиниста, Смиљка Исаковић, чембало, Анте Гргин, кларинет, Јасмина Трумбеташ Петровић, сопран и Драгана Јовановић, диригент.

Награда УМУС-а додељује се сваке године, поводом дана Удружења музичких уметника Србије (7. април ), ове године 48. пут. Састоји се од дипломе и новчане награде коју финансира Министарство културе Србије. Млади уметник поред дипломе добија и солистички концерт у организацији УМУС-а.

За Председништво,

Председник УМУС-а: Владимир Милић, диригент


(28. фебруар 2018.)

Скупштина Удружења музичких уметника Србије

На основу члана 12. став 5, Статута Удружења музичких уметника Србије Председништво Удружења музичких уметника Србије, на својој седници одржаној 28. фебруара 2018. године, донело је одлуку о сазивању редовне СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ.

Сви материјали које желите да погледате, доступни су на увид у канцеларији удружења, радним даном од 10 до 16 часова.

Председник Удружења,

Владимир Милић, диригент, с.р.


(20. мај 2017.)

ЧЛАНОВИМА УДРУЖЕЊА МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ

Београд, 20. мај 2017. године

Пријава програма за концерте удружења

Поштоване колегинице и колеге,

На основу одлуке Концертне комисије и Председништва УМУС-а позивамо вас да пријавите своје програме за концерте које ће УМУС организовати у 2018. години у сарадњи са Музичком школом "Станковић" и Културним центром Београда.

Програми треба да буду у трајању од 50 минута озбиљне концертне литературе и да обавезно садрже једно дело домаћег аутора. Такође, можете пријавити и цео програм са делима домаћих композитора. На програму обавезно назначити период који вам највише одговара за наступ, као и име клавирског сарадника или чланова ансамбла. Поред програма потребно је приложити биографију уметника или камерног ансамбла који пријављује програм. Подразумева се да сви учесници морају да буду наши чланови и да редовно измирују своје чланарине.

Молимо вас да ваше пријаве-програме доставите УМУС-у лично, путем факса или електронском поштом најкасније до 20. јуна ове године.

За УМУС,

Конкурсна комисија УМУС-а


(18. мај 2017.)

Обавештење о додели Награде УМУС-а

Жири за доделу годишње Награде УМУС-а, састављен од музичких уметника, једногласно је одлучио да Награду УМУС-а за 2016. годину (која се додељује 2017.) добију следећи уметници:

Награда УМУС-а додељује се сваке године, поводом дана Удружења музичких уметника Србије (7. април), ове године 47. пут. Састоји се од дипломе и новчане награде коју финансира Министарство културе Србије, док млади уметник поред дипломе добија солистички концерт у организацији УМУС-а. Концерт ће се одржати у недељу 19. новембра 2017. у Коларчевој задужбини.

Позивамо чланове да у четвртак 25. маја 2017. у 13,3о часова у простору сале УМУС-а на Теразијама у Београду присуствују свечаном уручењу Награде УМУС-а.


(24. фебруар 2017.)

Скупштина Удружења музичких уметника Србије

На основу члана 12. став 5, Статута Удружења музичких уметника Србије Председништво Удружења музичких уметника Србије, на својој седници одржаној 20. фебруара 2017. године, донело је одлуку о сазивању редовне СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ.

Сви материјали које желите да погледате, доступни су на увид у канцеларији удружења, радним даном од 10 до 16 часова.

Председник Удружења,

Владимир Милић, диригент, с.р.


(11. фебруар 2017.)

Конкурс за доделу годишње Награде УМУС-а за 2016. годину

Председништво УМУС-а објављује КОНКУРС за доделу годишње Награде УМУС-а за 2016. годину:

Награду УМУС-а може добити сваки члан Удружења, односно уметнички ансамбл закључно са квинтетом, који живи и ради у Републици Србији, за наступ и уметничко остварење на територији Републике Србије. Награду УМУС-а, за најбоље извођачко остварење/концерт може добити појединац или ансамбл једанпут у току пет година.

Право предлагања је отворено свима, уз обавезу да се односи на члана Удружења.

Рок пријава предлога је 11. март 2017.

О награди ће одлучивати петочлани жири у следећем саставу: Јован Колунџија, виолиниста, Смиљка Исаковић, чембало, Анте Гргин, кларинет, Јасмина Трумбеташ Петровић, сопран и Драгана Јовановић, диригент.

Награда УМУС-а додељује се сваке године, поводом дана Удружења музичких уметника Србије (7. април ), ове године 47. пут. Састоји се од дипломе и новчане награде коју финансира Министарство културе Србије. Млади уметник поред дипломе добија и солистички концерт у организацији УМУС-а.

За Председништво,

Председник УМУС-а: Владимир Милић, диригент


(18. мај 2016.)

ЧЛАНОВИМА УДРУЖЕЊА МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ

Београд, 18. мај 2016. године

Пријава програма за концерте удружења

Поштоване колегинице и колеге,

На основу одлуке Концертне комисије и Председништва УМУС-а позивамо вас да пријавите своје програме за концерте које ће УМУС организовати у 2017. години у сарадњи са Музичком школом "Станковић" и Културним центром Београда.

Програми треба да буду у трајању од 50 минута озбиљне концертне литературе и да обавезно садрже једно дело домаћег аутора. Такође, можете пријавити и цео програм са делима домаћих композитора. На програму обавезно назначити период који вам највише одговара за наступ, као и име клавирског сарадника или чланова ансамбла. Поред програма потребно је приложити биографију уметника или камерног ансамбла који пријављује програм. Подразумева се да сви учесници морају да буду наши чланови и да редовно измирују своје чланарине.

Молимо вас да ваше пријаве-програме доставите УМУС-у лично, путем факса или електронском поштом најкасније до 20. јуна ове године.

За УМУС,

Конкурсна комисија УМУС-а


(28. април 2016.)

Обавештење о додели Награде УМУС-а

Жири за доделу годишње Награде УМУС-а, састављен од музичких уметника, једногласно је одлучио да Награду УМУС-а за 2015. годину (која се додељује 2016.) добију следећи уметници:

Награда УМУС-а додељује се сваке године, поводом дана Удружења музичких уметника Србије (7. април), ове године 46. пут. Састоји се од дипломе и новчане награде коју финансира Министарство културе Србије, док млади уметник поред дипломе добија солистички концерт у организацији УМУС-а. Концерт ће се одржати у недељу 11. септембра 2016. у Коларчевој задужбини.

Позивамо чланове да у четвртак 12. маја 2016. у 18,оо часова у Музеју Народног позоришта у Београду присуствују свечаном уручењу Награде УМУС-а.


(12. фебруар 2016.)

Скупштина Удружења музичких уметника Србије

На основу члана 12. став 5, Статута Удружења музичких уметника Србије Председништво Удружења музичких уметника Србије, на својој седници одржаној 09. фебруара 2016. године, донело је одлуку о сазивању редовне СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ.

Сви материјали које желите да погледате, доступни су на увид у канцеларији удружења, радним даном од 10 до 16 часова.

Председник Удружења,

Владимир Милић, диригент, с.р.


(11. фебруар 2016.)

Конкурс за доделу годишње Награде УМУС-а за 2015. годину

Председништво УМУС-а објављује КОНКУРС за доделу годишње Награде УМУС-а за 2015. годину:

Награду УМУС-а може добити сваки члан Удружења, односно уметнички ансамбл закључно са квинтетом, који живи и ради у Републици Србији, за наступ и уметничко остварење на територији Републике Србије. Награду УМУС-а, за најбоље извођачко остварење/концерт може добити појединац или ансамбл једанпут у току пет година.

Право предлагања је отворено свима, уз обавезу да се односи на члана Удружења.

Рок пријава предлога је 27. фебруар 2016.

О награди ће одлучивати петочлани жири у следећем саставу: Гордана Крајачић, критичар, Петар Ивановић, гудач, Јован Колунџија, виолиниста, Снежана Савичић Секулић, сопран и Андрија Павловић, пијаниста.

Награда УМУС-а додељује се сваке године, поводом дана Удружења музичких уметника Србије (7. април ), ове године 46. пут. Састоји се од дипломе и новчане награде коју финансира Министарство културе Србије. Млади уметник поред дипломе добија и солистички концерт у организацији УМУС-а.

За Председништво,

Председник УМУС-а: Владимир Милић, диригент


(08. мај 2015.)

ЧЛАНОВИМА УДРУЖЕЊА МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ

Београд, 08. мај 2015. године

Пријава програма за концерте удружења

Поштоване колегинице и колеге,

На основу одлуке Концертне комисије и Председништва УМУС-а позивамо вас да пријавите своје програме за концерте које ће УМУС организовати у 2016. години у сарадњи са Музичком школом "Станковић" и Културним центром Београда.

Програми треба да буду у трајању од 50 минута озбиљне концертне литературе и да обавезно садрже једно дело домаћег аутора. Такође, можете пријавити и цео програм са делима домаћих композитора. На програму обавезно назначити период који вам највише одговара за наступ, као и име клавирског сарадника или чланова ансамбла. Поред програма потребно је приложити биографију уметника или камерног ансамбла који пријављује програм. Подразумева се да сви учесници морају да буду наши чланови и да редовно измирују своје чланарине.

Молимо вас да ваше пријаве-програме доставите УМУС-у лично, путем факса или електронском поштом најкасније до 25. јуна ове године.

За УМУС, председник Концертне комисије УМУС-а,

Петар Јосифоски, диригент


(05. мај 2015.)

Обавештење о додели Награде УМУС-а

Жири за доделу годишње Награде УМУС-а, састављен од музичких уметника, једногласно је одлучио да Награду УМУС-а за 2014. годину (која се додељује 2015.) добију следећи уметници:

Награда УМУС-а додељује се сваке године, поводом дана Удружења музичких уметника Србије (7. април), ове године 45. пут. Састоји се од дипломе и новчане награде коју финансира Министарство културе Србије, док млади уметник поред дипломе добија солистички концерт у организацији УМУС-а.

Позивамо чланове да у четвртак 28. маја 2015. у 12,оо часова у просторијама Удружења присуствују свечаном уручењу Награде УМУС-а.


(13. фебруар 2015.)

Конкурс за доделу годишње Награде УМУС-а за 2014. годину

Председништво УМУС-а објављује КОНКУРС за доделу годишње Награде УМУС-а за 2014. годину:

Награду УМУС-а може добити сваки члан Удружења, односно уметнички ансамбл закључно са квинтетом, који живи и ради у Републици Србији, за наступ и уметничко остварење на територији Републике Србије. Награду УМУС-а, за најбоље извођачко остварење/концерт може добити појединац или ансамбл једанпут у току пет година.

Право предлагања је отворено свима, уз обавезу да се односи на члана Удружења.

Рок пријава предлога је 31. март 2015.

О награди ће одлучивати петочлани жири у следећем саставу: Гордана Крајачић, критичар, Петар Ивановић, гудач, Јован Колунџија, виолиниста, Снежана Савичић Секулић, сопран и Андрија Павловић, пијаниста.

Награда УМУС-а додељује се сваке године, поводом дана Удружења музичких уметника Србије (7. април ), ове године 45. пут. Састоји се од дипломе и новчане награде коју финансира Министарство културе Србије. Млади уметник поред дипломе добија и солистички концерт у организацији УМУС-а.

За Председништво,

Председник УМУС-а: Владимир Милић, диригент


(12. фебруар 2015.)

Скупштина Удружења музичких уметника Србије

На основу члана 12. став 5, Статута Удружења музичких уметника Србије Председништво Удружења музичких уметника Србије, на својој седници одржаној 06. фебруара 2015. године, донело је одлуку о сазивању редовне СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ.

Сви материјали које желите да погледате, доступни су на увид у канцеларији удружења, радним даном од 10 до 16 часова.

Председник Удружења,

Владимир Милић, диригент, с.р.


(02. јун 2014.)

ЧЛАНОВИМА УДРУЖЕЊА МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ

Београд, 02. јун 2014. године

Пријава програма за концерте удружења

Поштоване колегинице и колеге,

На основу одлуке Концертне комисије и Председништва УМУС-а позивамо вас да пријавите своје програме за концерте које ће УМУС организовати у 2015. години у сарадњи са Музичком школом "Станковић", Културним центром Београда и Етнографским музејом.

Програми треба да буду у трајању од 50 минута озбиљне концертне литературе и да обавезно садрже једно дело домаћег аутора. Такође, можете пријавити и цео програм са делима домаћих композитора. На програму обавезно назначити период који вам највише одговара за наступ, као и име клавирског сарадника или чланова ансамбла. Поред програма потребно је приложити биографију уметника или камерног ансамбла који пријављује програм.

Молимо вас да ваше пријаве-програме доставите УМУС-у лично, путем факса или електронском поштом најкасније до 25. јуна ове године.

За УМУС, председник Концертне комисије УМУС-а,

Петар Јосифоски, диригент


(09. мај 2014.)

Обавештење о додели Награде УМУС-а

Жири за доделу годишње Награде УМУС-а, састављен од музичких уметника, једногласно је одлучио да Награду УМУС-а за 2013. годину (која се додељује 2014.) добију следећи уметници:

Награда УМУС-а додељује се сваке године, поводом дана Удружења музичких уметника Србије (7. април), ове године 44. пут. Састоји се од дипломе и новчане награде коју финансира Министарство културе Србије, док млади уметник поред дипломе добија солистички концерт у организацији УМУС-а.

Позивамо чланове да у четвртак 29. маја 2014. у 12,оо часова у просторијама Удружења присуствују свечаном уручењу Награде УМУС-а.


(20. март 2014.)

Конкурс за доделу годишње Награде УМУС-а за 2013. годину

Председништво УМУС-а објављује КОНКУРС за доделу годишње Награде УМУС-а за 2013. годину:

Награду УМУС-а може добити сваки члан Удружења, односно уметнички ансамбл закључно са квинтетом, који живи и ради у Републици Србији, за наступ и уметничко остварење на територији Републике Србије. Награду УМУС-а, за најбоље извођачко остварење/концерт може добити појединац или ансамбл једанпут у току пет година.

Право предлагања је отворено свима, уз обавезу да се односи на члана Удружења.

Рок пријава предлога је 20. април 2014.

О награди ће одлучивати петочлани жири у следећем саставу: Даринка Матић Маровић, диригент; Младен Ђорђевић, трубач; Слободан Герић, контрабасиста; Наташа Јовић Тривић, вокална уметница и Владимир Глигорић, пијаниста.

Награда УМУС-а додељује се сваке године, поводом дана Удружења музичких уметника Србије (7. април ), ове године 44. пут. Састоји се од дипломе и новчане награде коју финансира Министарство културе Србије. Млади уметник поред дипломе добија и солистички концерт у организацији УМУС-а.

За Председништво,

Председник УМУС-а: Владимир Милић, диригент


(21. фебруар 2014.)

Скупштина Удружења музичких уметника Србије

На основу члана 12. став 5, Статута Удружења музичких уметника Србије Председништво Удружења музичких уметника Србије, на својој седници одржаној 23. јануара 2014. године, донело је одлуку о сазивању редовне СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ.

Сви материјали које желите да погледате, доступни су на увид у канцеларији удружења, радним даном од 10 до 16 часова.

Председник Удружења,

Владимир Милић, диригент, с.р.


(10. мај 2013.)

ЧЛАНОВИМА УДРУЖЕЊА МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ

Београд, 10. мај 2013. године

Пријава програма за концерте удружења

Поштоване колегинице и колеге,

На основу одлуке Концертне комисије и Председништва УМУС-а позивамо вас да пријавите своје програме за концерте које ће УМУС организовати у 2014. години у сарадњи са Музичком школом "Станковић" и Културним центром Београда.

Програми треба да буду у трајању од 50 минута озбиљне концертне литературе и да обавезно садрже једно дело домаћег аутора. Такође, можете пријавити и цео програм са делима домаћих композитора. На програму обавезно назначити период који вам највише одговара за наступ, као и име клавирског сарадника или чланова ансамбла. Поред програма потребно је приложити биографију уметника или камерног ансамбла који пријављује програм.

Молимо вас да ваше пријаве-програме доставите УМУС-у лично, путем факса или електронском поштом најкасније до 10. јуна ове године.

За УМУС, председник Концертне комисије УМУС-а,

Петар Јосифоски, диригент


(09. мај 2013.)

Обавештење о додели Награде УМУС-а

Жири за доделу годишње Награде УМУС-а, састављен од музичких уметника, једногласно је одлучио да Награду УМУС-а за 2012. годину (која се додељује 2013.) добију следећи уметници:

Награда УМУС-а додељује се сваке године, поводом дана Удружења музичких уметника Србије (7. април ), ове године 43. пут. Састоји се од дипломе и новчане награде коју финансира Министарство културе Србије, док млади уметник поред дипломе добија солистички концерт у организацији УМУС-а.

Позивамо чланове да у петак 24. маја 2013. у 12,оо часова у просторијама Удружења присуствују свечаном уручењу Награде УМУС-а.


(11. април 2013.)

ЧЛАНОВИМА УДРУЖЕЊА МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ

Поштоване колегинице и колеге музичари,

Нашој колегиници Љиљани Јовановић, соло певачици, млађи син Јаков је у озбиљном здравственом проблему и подвргнут је операцији која је изискивала високу суму за покриће интервенције. Обзиром да су трошкови лечења високи, потрудимо се да помогнемо и одвојимо онолико, колико ко може, не би ли омогућили да мали Јаков настави успешно лечење.

За све додатне информације можете се обратити нашем Удружењу, пословно-техничком секретару Ивони Рајачић Барандовски, на телефон: 011 2688142.

Хвала.

ПРЕДСЕДНИШТВО

Прилог: Писмо-апел родитеља.

_____________________________________________

Банка Интеза је отворила наменски рачун:

Љиљана Јовановић

160-510010181-0294-89

Сврха уплате: за лечење

Девизни рачун:

IBAN RS35160003020029426912

Љиљана Јовановић

Сврха уплате: за лечење


(28. фебруар 2013.)

Скупштина Удружења музичких уметника Србије

На основу члана 12. став 5, Статута Удружења музичких уметника Србије Председништво Удружења музичких уметника Србије, на својој седници одржаној 27. фебруара 2013. године, донело је одлуку о сазивању редовне СКУПШТИНЕ УДРУЖЕЊА МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ.

Сви материјали које желите да погледате, доступни су на увид у канцеларији удружења, радним даном од 10 до 16 часова.

Председник Удружења,

Владимир Милић, диригент


(23. јануар 2013.)

Конкурс за доделу годишње Награде УМУС-а за 2012. годину

Председништво УМУС-а објављује КОНКУРС за доделу годишње Награде УМУС-а за 2012. годину:

Награду УМУС-а може добити сваки члан Удружења, односно уметнички ансамбл закључно са квинтетом, који живи и ради у Републици Србији, за наступ и уметничко остварење на територији Републике Србије. Награду УМУС-а, за најбоље извођачко остварење/концерт може добити појединац или ансамбл једанпут у току пет година.

Право предлагања је отворено свима, уз обавезу да се односи на члана Удружења.

Рок пријава предлога је 28. фебруар 2013.

О награди ће одлучивати петочлани жири у следећем саставу: Даринка Матић Маровић, диригент; Младен Ђорђевић, трубач; Слободан Герић, контрабасиста; Наташа Јовић Тривић, вокална уметница и Владимир Глигорић, пијаниста.

Награда УМУС-а додељује се сваке године, поводом дана Удружења музичких уметника Србије (7. април ), ове године 43. пут. Састоји се од дипломе и новчане награде коју финансира Министарство културе Србије. Млади уметник поред дипломе добија и солистички концерт у организацији УМУС-а.

За Председништво,

Председник УМУС-а: Владимир Милић, диригент


(11. јун 2012.)

ЧЛАНОВИМА УДРУЖЕЊА МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ

Додела Награде УМУС-а

Позивамо чланове да у четвртак 14. јуна 2012. у 13,оо часова у просторијама Удружења присуствују свечаном уручењу Награде УМУС-а.


(26. април 2012.)

ЧЛАНОВИМА УДРУЖЕЊА МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА СРБИЈЕ

Београд, 26. април 2012. године

Пријава програма за концерте удружења

Поштоване колегинице и колеге,

На основу одлуке Концертне комисије и Председништва УМУС-а од 20. априла ове године, позивамо вас да пријавите своје програме за концерте које ће УМУС организовати у 2013. години у сарадњи са Музичком школом "Станковић" и Културним центром Београда.

Програми треба да буду у трајању од 50 минута озбиљне концертне литературе и да обавезно садрже једно дело домаћег аутора. Такође, можете пријавити и цео програм са делима домаћих композитора. На програму обавезно назначити период који вам највише одговара за наступ, као и име клавирског сарадника или чланова ансамбла. Поред програма потребно је приложити биографију уметника или камерног ансамбла који пријављује програм.

Молимо вас да ваше пријаве-програме доставите УМУС-у лично, путем факса или електронском поштом у периоду од 01. до 31. маја ове године.

За УМУС, председник Концертне комисије УМУС-а,

Петар Јосифоски, диригент


(24. април 2012.)

Обавештење о додели Награде УМУС-а

Жири за доделу годишње Награде УМУС-а, састављен од музичких уметника, једногласно је одлучио да Награду УМУС- за 2011. годину (која се додељује 2012.) добију следећи уметници:

Награда УМУС-а додељује се сваке године, поводом дана Удружења музичких уметника Србије (7. април ), ове године 42. пут. Састоји се од дипломе и новчане награде коју финансира Министарство културе Србије, док млади уметник поред дипломе добија солистички концерт у организацији УМУС-а.

Позивамо чланове да у четвртак 14. јуна 2012. у 13,оо часова у просторијама Удружења присуствују свечаном уручењу Награде УМУС-а.


(6. децембар 2005.)
(15. и 23. новембар 2005.)

Концертна активност УМУС-а

Након успешних концерата у 2004. години (3.новембра и 1. децембра), настављају се наступи у 2005. години. У сарадњи са Југоконцертом и Музичком школом Мокрањац Удружење је, захваљујући средствима које је добило од Секретаријата за културу Београда, на основу расписаног конкурса и приспелих програма организовало три концерта својих чланова. Два су одржана у свечаној сали Скупштине града Београда (15. и 23. новембар) а трећи у концертној сали Музичке школе Мокрањац (6.децембар).


(новембар 2005.)

Фондација Мокрањчева задужбина

Председништво УМУС-а је новембра 2005. донело одлуку о учешћу Удружења музичких уметника Србије у оснивању Фондације Мокрањчева задужбина, у својству оснивача. Оснивачки улог је 3.000 динара. Председник УМУС-а Владимир Милић је овлашћен да потпише уговор о приступању фондацији, као и сва друга акта везана за њено оснивање.
Након неуспешног покушаја Установе Мокрањчеви дани из Неготина од пре неколико година, иницијативу за оснивање фондације покренула је Музичка школа Мокрањац из Београда у циљу трајног обележавања имена и дела Стевана Стојановића Мокрањца, а поводом 150 годишњице његовог рођења. У Иницијативном одбору за оснивање Фондације Мокрањчева задужбина били су: Соња Маринковић (ФМУ), Катарина Томашевић (Музиколошки институт САНУ), Иван Јефтић, композитор, академик Дејан Деспић, музиколог, Даринка Матић-Маровић, диригент, Владимир Јуришић (Прво београдско певачко друштво), Јован Живковић (БФ), Десимир Стијаковић (Београдски мадригалисти), Страхиња Ћирић (Дом културе, Општина Неготин и МШ Стеван Мокрањац из Неготина), Зоран Христић, композитор, Зоран Димитријевић (РТС, УКС), Владимир Милић (УМУС) и Мирјана Томић (Музичка омладина). Иницијативу за оснивање Фондације Мокрањчева задужбина требало је да потврди Министарство културе Србије.
Задужбина је основана 27, децембра 2005. године а званично је промовисана у Мокрањчевој кући у Неготину 9. јануара 2006. године, тачно 150 година од рођења великог композитора, диригента и педагога. Оснивачи су: Музичка школа Мокрањац, из Београда, Музичка школа Стеван Мокрањац из Неготина, Музичка школа Стеван Мокрањац из Пожаревца, Дом културе Стеван Мокрањац из Неготина, Факултет музичке уметности из Београда, Београдска филхармонија, Музичка омладина Србије, Задужбина Илије Милосављевића Коларца, Академски хор Колегијум музикум, КУД Универзитета у Београду Бранко Крсмановић - Хор Обилић, Информативно издавачка установа СПЦ, Удружење композитора Србије, Удружење музичких уметника Србије, Савез друштава музичких
и балетских педагога Србије, Нота Књажевац и Асоцијација уметност и образовање - Београд.
За председника Управног одбора изабран је Владимир Милић, председник УМУС-а.


(2004.)

Закон о култури

Године 2004. Министарство културе Србије је укључило уметничка удружења (преко Координационог одбора) у посао на изради Закона о култури заједно са представницима других институција културе и три представника Министарства културе Србије. То је требало да буде основни закон из кога би произашли појединачни закони о позоришту, филму, музици и др. У раду на изради закона консултовани су и слични закони неких других земаља, нарочито словеначки који је и послужио као полазиште за рад.
Међутим, током 2005. рад на закону је стагнирао и заустављен је.


НА ВРХ