PREGLED AKTIVNOSTI


(15. maj 2018.)

ČLANOVIMA UDRUŽENJA MUZIČKIH UMETNIKA SRBIJE

Beograd, 15. maj 2018. godine

Prijava programa za koncerte udruženja

Poštovane koleginice i kolege,

Na osnovu odluke Koncertne komisije i Predsedništva UMUS-a pozivamo vas da prijavite svoje programe za koncerte koje će UMUS organizovati u 2019. godini u saradnji sa Muzičkom školom "Stanković" i Kulturnim centrom Beograda.

Programi treba da budu u trajanju od 50 minuta ozbiljne koncertne literature i da obavezno sadrže jedno delo domaćeg autora. Takođe, možete prijaviti i ceo program sa delima domaćih kompozitora. Na programu obavezno naznačiti period koji vam najviše odgovara za nastup, kao i ime klavirskog saradnika ili članova ansambla. Pored programa potrebno je priložiti biografiju umetnika ili kamernog ansambla koji prijavljuje program. Podrazumeva se da svi učesnici moraju da budu naši članovi i da redovno izmiruju svoje članarine.

Molimo vas da vaše prijave-programe dostavite UMUS-u lično, putem faksa ili elektronskom poštom najkasnije do 20. juna ove godine.

Za UMUS,

Koncertna komisija UMUS-a


(08. maj 2018.)

Obaveštenje o dodeli Nagrade UMUS-a

Žiri za dodelu godišnje Nagrade UMUS-a, sastavljen od muzičkih umetnika, jednoglasno je odlučio da Nagradu UMUS-a za 2017. godinu (koja se dodeljuje 2018.) dobiju sledeći umetnici:

Nagrada UMUS-a dodeljuje se svake godine, povodom dana Udruženja muzičkih umetnika Srbije (7. april), ove godine 48. put. Sastoji se od diplome i novčane nagrade koju finansira Ministarstvo kulture Srbije, dok mladi umetnik pored diplome dobija solistički koncert u organizaciji UMUS-a.

Pozivamo članove da u ponedeljak 04. juna 2018. u 12,00 časova u sali UMUS-a na Terazijama u Beogradu prisustvuju svečanom uručenju Nagrade UMUS-a.


(03. mart 2018.)

Konkurs za dodelu godišnje Nagrade UMUS-a za 2017. godinu

Predsedništvo UMUS-a objavljuje KONKURS za dodelu godišnje Nagrade UMUS-a za 2017. godinu:

Nagradu UMUS-a može dobiti svaki član Udruženja, odnosno umetnički ansambl zaključno sa kvintetom, koji živi i radi u Republici Srbiji, za nastup i umetničko ostvarenje na teritoriji Republike Srbije. Nagradu UMUS-a, za najbolje izvođačko ostvarenje/koncert može dobiti pojedinac ili ansambl jedanput u toku pet godina.

Pravo predlaganja je otvoreno svima, uz obavezu da se odnosi na člana Udruženja.

Rok prijava predloga je 04. april 2018.

O nagradi će odlučivati petočlani žiri u sledećem sastavu: Jovan Kolundžija, violinista, Smiljka Isaković, čembalo, Ante Grgin, klarinet, Jasmina Trumbetaš Petrović, sopran i Dragana Jovanović, dirigent.

Nagrada UMUS-a dodeljuje se svake godine, povodom dana Udruženja muzičkih umetnika Srbije (7. april ), ove godine 48. put. Sastoji se od diplome i novčane nagrade koju finansira Ministarstvo kulture Srbije. Mladi umetnik pored diplome dobija i solistički koncert u organizaciji UMUS-a.

Za Predsedništvo,

Predsednik UMUS-a: Vladimir Milić, dirigent


(28. februar 2018.)

Skupština Udruženja muzičkih umetnika Srbije

Na osnovu člana 12. stav 5, Statuta Udruženja muzičkih umetnika Srbije Predsedništvo Udruženja muzičkih umetnika Srbije, na svojoj sednici održanoj 28. februara 2018. godine, donelo je odluku o sazivanju redovne SKUPŠTINE UDRUŽENJA MUZIČKIH UMETNIKA SRBIJE.

Svi materijali koje želite da pogledate, dostupni su na uvid u kancelariji udruženja, radnim danom od 10 do 16 časova.

Predsednik Udruženja,

Vladimir Milić, dirigent, s.r.


(20. maj 2017.)

ČLANOVIMA UDRUŽENJA MUZIČKIH UMETNIKA SRBIJE

Beograd, 20. maj 2017. godine

Prijava programa za koncerte udruženja

Poštovane koleginice i kolege,

Na osnovu odluke Koncertne komisije i Predsedništva UMUS-a pozivamo vas da prijavite svoje programe za koncerte koje će UMUS organizovati u 2018. godini u saradnji sa Muzičkom školom "Stanković" i Kulturnim centrom Beograda.

Programi treba da budu u trajanju od 50 minuta ozbiljne koncertne literature i da obavezno sadrže jedno delo domaćeg autora. Takođe, možete prijaviti i ceo program sa delima domaćih kompozitora. Na programu obavezno naznačiti period koji vam najviše odgovara za nastup, kao i ime klavirskog saradnika ili članova ansambla. Pored programa potrebno je priložiti biografiju umetnika ili kamernog ansambla koji prijavljuje program. Podrazumeva se da svi učesnici moraju da budu naši članovi i da redovno izmiruju svoje članarine.

Molimo vas da vaše prijave-programe dostavite UMUS-u lično, putem faksa ili elektronskom poštom najkasnije do 20. juna ove godine.

Za UMUS,

Koncertna komisija UMUS-a


(18. maj 2017.)

Obaveštenje o dodeli Nagrade UMUS-a

Žiri za dodelu godišnje Nagrade UMUS-a, sastavljen od muzičkih umetnika, jednoglasno je odlučio da Nagradu UMUS-a za 2016. godinu (koja se dodeljuje 2017.) dobiju sledeći umetnici:

Nagrada UMUS-a dodeljuje se svake godine, povodom dana Udruženja muzičkih umetnika Srbije (7. april), ove godine 47. put. Sastoji se od diplome i novčane nagrade koju finansira Ministarstvo kulture Srbije, dok mladi umetnik pored diplome dobija solistički koncert u organizaciji UMUS-a. Koncert će se održati u nedelju 19. novembra 2017. u Kolarčevoj zadužbini.

Pozivamo članove da u četvrtak 25. maja 2017. u 13,3о časova u prostoru sale UMUS-a na Terazijama u Beogradu prisustvuju svečanom uručenju Nagrade UMUS-a.


(24. februar 2017.)

Skupština Udruženja muzičkih umetnika Srbije

Na osnovu člana 12. stav 5, Statuta Udruženja muzičkih umetnika Srbije Predsedništvo Udruženja muzičkih umetnika Srbije, na svojoj sednici održanoj 20. februara 2017. godine, donelo je odluku o sazivanju redovne SKUPŠTINE UDRUŽENJA MUZIČKIH UMETNIKA SRBIJE.

Svi materijali koje želite da pogledate, dostupni su na uvid u kancelariji udruženja, radnim danom od 10 do 16 časova.

Predsednik Udruženja,

Vladimir Milić, dirigent, s.r.


(11. februar 2017.)

Konkurs za dodelu godišnje Nagrade UMUS-a za 2016. godinu

Predsedništvo UMUS-a objavljuje KONKURS za dodelu godišnje Nagrade UMUS-a za 2016. godinu:

Nagradu UMUS-a može dobiti svaki član Udruženja, odnosno umetnički ansambl zaključno sa kvintetom, koji živi i radi u Republici Srbiji, za nastup i umetničko ostvarenje na teritoriji Republike Srbije. Nagradu UMUS-a, za najbolje izvođačko ostvarenje/koncert može dobiti pojedinac ili ansambl jedanput u toku pet godina.

Pravo predlaganja je otvoreno svima, uz obavezu da se odnosi na člana Udruženja.

Rok prijava predloga je 11. mart 2017.

O nagradi će odlučivati petočlani žiri u sledećem sastavu: Jovan Kolundžija, violinista, Smiljka Isaković, čembalo, Ante Grgin, klarinet, Jasmina Trumbetaš Petrović, sopran i Dragana Jovanović, dirigent.

Nagrada UMUS-a dodeljuje se svake godine, povodom dana Udruženja muzičkih umetnika Srbije (7. april ), ove godine 47. put. Sastoji se od diplome i novčane nagrade koju finansira Ministarstvo kulture Srbije. Mladi umetnik pored diplome dobija i solistički koncert u organizaciji UMUS-a.

Za Predsedništvo,

Predsednik UMUS-a: Vladimir Milić, dirigent


(18. maj 2016.)

ČLANOVIMA UDRUŽENJA MUZIČKIH UMETNIKA SRBIJE

Beograd, 18. maj 2016. godine

Prijava programa za koncerte udruženja

Poštovane koleginice i kolege,

Na osnovu odluke Koncertne komisije i Predsedništva UMUS-a pozivamo vas da prijavite svoje programe za koncerte koje će UMUS organizovati u 2017. godini u saradnji sa Muzičkom školom "Stanković" i Kulturnim centrom Beograda.

Programi treba da budu u trajanju od 50 minuta ozbiljne koncertne literature i da obavezno sadrže jedno delo domaćeg autora. Takođe, možete prijaviti i ceo program sa delima domaćih kompozitora. Na programu obavezno naznačiti period koji vam najviše odgovara za nastup, kao i ime klavirskog saradnika ili članova ansambla. Pored programa potrebno je priložiti biografiju umetnika ili kamernog ansambla koji prijavljuje program. Podrazumeva se da svi učesnici moraju da budu naši članovi i da redovno izmiruju svoje članarine.

Molimo vas da vaše prijave-programe dostavite UMUS-u lično, putem faksa ili elektronskom poštom najkasnije do 20. juna ove godine.

Za UMUS,

Koncertna komisija UMUS-a


(28. april 2016.)

Obaveštenje o dodeli Nagrade UMUS-a

Žiri za dodelu godišnje Nagrade UMUS-a, sastavljen od muzičkih umetnika, jednoglasno je odlučio da Nagradu UMUS-a za 2015. godinu (koja se dodeljuje 2016.) dobiju sledeći umetnici:

Nagrada UMUS-a dodeljuje se svake godine, povodom dana Udruženja muzičkih umetnika Srbije (7. april), ove godine 46. put. Sastoji se od diplome i novčane nagrade koju finansira Ministarstvo kulture Srbije, dok mladi umetnik pored diplome dobija solistički koncert u organizaciji UMUS-a. Koncert će se održati u nedelju 11. septembra 2016. u Kolarčevoj zadužbini.

Pozivamo članove da u četvrtak 12. maja 2016. u 18,оо časova u Muzeju Narodnog pozorišta u Beogradu prisustvuju svečanom uručenju Nagrade UMUS-a.


(12. februar 2016.)

Skupština Udruženja muzičkih umetnika Srbije

Na osnovu člana 12. stav 5, Statuta Udruženja muzičkih umetnika Srbije Predsedništvo Udruženja muzičkih umetnika Srbije, na svojoj sednici održanoj 09. februara 2016. godine, donelo je odluku o sazivanju redovne SKUPŠTINE UDRUŽENJA MUZIČKIH UMETNIKA SRBIJE.

Svi materijali koje želite da pogledate, dostupni su na uvid u kancelariji udruženja, radnim danom od 10 do 16 časova.

Predsednik Udruženja,

Vladimir Milić, dirigent, s.r.


(11. februar 2016.)

Konkurs za dodelu godišnje Nagrade UMUS-a za 2015. godinu

Predsedništvo UMUS-a objavljuje KONKURS za dodelu godišnje Nagrade UMUS-a za 2015. godinu:

Nagradu UMUS-a može dobiti svaki član Udruženja, odnosno umetnički ansambl zaključno sa kvintetom, koji živi i radi u Republici Srbiji, za nastup i umetničko ostvarenje na teritoriji Republike Srbije. Nagradu UMUS-a, za najbolje izvođačko ostvarenje/koncert može dobiti pojedinac ili ansambl jedanput u toku pet godina.

Pravo predlaganja je otvoreno svima, uz obavezu da se odnosi na člana Udruženja.

Rok prijava predloga je 27. februar 2016.

O nagradi će odlučivati petočlani žiri u sledećem sastavu: Gordana Krajačić, kritičar, Petar Ivanović, gudač, Jovan Kolundžija, violinista, Snežana Savičić Sekulić, sopran i Andrija Pavlović, pijanista.

Nagrada UMUS-a dodeljuje se svake godine, povodom dana Udruženja muzičkih umetnika Srbije (7. april ), ove godine 46. put. Sastoji se od diplome i novčane nagrade koju finansira Ministarstvo kulture Srbije. Mladi umetnik pored diplome dobija i solistički koncert u organizaciji UMUS-a.

Za Predsedništvo,

Predsednik UMUS-a: Vladimir Milić, dirigent


(08. maj 2015.)

ČLANOVIMA UDRUŽENJA MUZIČKIH UMETNIKA SRBIJE

Beograd, 08. maj 2015. godine

Prijava programa za koncerte udruženja

Poštovane koleginice i kolege,

Na osnovu odluke Koncertne komisije i Predsedništva UMUS-a pozivamo vas da prijavite svoje programe za koncerte koje će UMUS organizovati u 2016. godini u saradnji sa Muzičkom školom "Stanković" i Kulturnim centrom Beograda.

Programi treba da budu u trajanju od 50 minuta ozbiljne koncertne literature i da obavezno sadrže jedno delo domaćeg autora. Takođe, možete prijaviti i ceo program sa delima domaćih kompozitora. Na programu obavezno naznačiti period koji vam najviše odgovara za nastup, kao i ime klavirskog saradnika ili članova ansambla. Pored programa potrebno je priložiti biografiju umetnika ili kamernog ansambla koji prijavljuje program. Podrazumeva se da svi učesnici moraju da budu naši članovi i da redovno izmiruju svoje članarine.

Molimo vas da vaše prijave-programe dostavite UMUS-u lično, putem faksa ili elektronskom poštom najkasnije do 25. juna ove godine.

Za UMUS, predsednik Koncertne komisije UMUS-a,

Petar Josifoski, dirigent


(05. maj 2015.)

Obaveštenje o dodeli Nagrade UMUS-a

Žiri za dodelu godišnje Nagrade UMUS-a, sastavljen od muzičkih umetnika, jednoglasno je odlučio da Nagradu UMUS-a za 2014. godinu (koja se dodeljuje 2015.) dobiju sledeći umetnici:

Nagrada UMUS-a dodeljuje se svake godine, povodom dana Udruženja muzičkih umetnika Srbije (7. april), ove godine 45. put. Sastoji se od diplome i novčane nagrade koju finansira Ministarstvo kulture Srbije, dok mladi umetnik pored diplome dobija solistički koncert u organizaciji UMUS-a.

Pozivamo članove da u četvrtak 28. maja 2015. u 12,оо časova u prostorijama Udruženja prisustvuju svečanom uručenju Nagrade UMUS-a.


(13. februar 2015.)

Konkurs za dodelu godišnje Nagrade UMUS-a za 2014. godinu

Predsedništvo UMUS-a objavljuje KONKURS za dodelu godišnje Nagrade UMUS-a za 2014. godinu:

Nagradu UMUS-a može dobiti svaki član Udruženja, odnosno umetnički ansambl zaključno sa kvintetom, koji živi i radi u Republici Srbiji, za nastup i umetničko ostvarenje na teritoriji Republike Srbije. Nagradu UMUS-a, za najbolje izvođačko ostvarenje/koncert može dobiti pojedinac ili ansambl jedanput u toku pet godina.

Pravo predlaganja je otvoreno svima, uz obavezu da se odnosi na člana Udruženja.

Rok prijava predloga je 31. mart 2015.

O nagradi će odlučivati petočlani žiri u sledećem sastavu: Gordana Krajačić, kritičar, Petar Ivanović, gudač, Jovan Kolundžija, violinista, Snežana Savičić Sekulić, sopran i Andrija Pavlović, pijanista.

Nagrada UMUS-a dodeljuje se svake godine, povodom dana Udruženja muzičkih umetnika Srbije (7. april ), ove godine 45. put. Sastoji se od diplome i novčane nagrade koju finansira Ministarstvo kulture Srbije. Mladi umetnik pored diplome dobija i solistički koncert u organizaciji UMUS-a.

Za Predsedništvo,

Predsednik UMUS-a: Vladimir Milić, dirigent


(12. februar 2015.)

Skupština Udruženja muzičkih umetnika Srbije

Na osnovu člana 12. stav 5, Statuta Udruženja muzičkih umetnika Srbije Predsedništvo Udruženja muzičkih umetnika Srbije, na svojoj sednici održanoj 06. februara 2015. godine, donelo je odluku o sazivanju redovne SKUPŠTINE UDRUŽENJA MUZIČKIH UMETNIKA SRBIJE.

Svi materijali koje želite da pogledate, dostupni su na uvid u kancelariji udruženja, radnim danom od 10 do 16 časova.

Predsednik Udruženja,

Vladimir Milić, dirigent, s.r.


(02. jun 2014.)

ČLANOVIMA UDRUŽENJA MUZIČKIH UMETNIKA SRBIJE

Beograd, 02. jun 2014. godine

Prijava programa za koncerte udruženja

Poštovane koleginice i kolege,

Na osnovu odluke Koncertne komisije i Predsedništva UMUS-a pozivamo vas da prijavite svoje programe za koncerte koje će UMUS organizovati u 2015. godini u saradnji sa Muzičkom školom "Stanković", Kulturnim centrom Beograda i Etnografskim muzejom.

Programi treba da budu u trajanju od 50 minuta ozbiljne koncertne literature i da obavezno sadrže jedno delo domaćeg autora. Takođe, možete prijaviti i ceo program sa delima domaćih kompozitora. Na programu obavezno naznačiti period koji vam najviše odgovara za nastup, kao i ime klavirskog saradnika ili članova ansambla. Pored programa potrebno je priložiti biografiju umetnika ili kamernog ansambla koji prijavljuje program.

Molimo vas da vaše prijave-programe dostavite UMUS-u lično, putem faksa ili elektronskom poštom najkasnije do 25. juna ove godine.

Za UMUS, predsednik Koncertne komisije UMUS-a,

Petar Josifoski, dirigent


(09. maj 2014.)

Obaveštenje o dodeli Nagrade UMUS-a

Žiri za dodelu godišnje Nagrade UMUS-a, sastavljen od muzičkih umetnika, jednoglasno je odlučio da Nagradu UMUS-a za 2013. godinu (koja se dodeljuje 2014.) dobiju sledeći umetnici:

Nagrada UMUS-a dodeljuje se svake godine, povodom dana Udruženja muzičkih umetnika Srbije (7. april), ove godine 44. put. Sastoji se od diplome i novčane nagrade koju finansira Ministarstvo kulture Srbije, dok mladi umetnik pored diplome dobija solistički koncert u organizaciji UMUS-a.

Pozivamo članove da u četvrtak 29. maja 2014. u 12,оо časova u prostorijama Udruženja prisustvuju svečanom uručenju Nagrade UMUS-a.


(20. mart 2014.)

Konkurs za dodelu godišnje Nagrade UMUS-a za 2013. godinu

Predsedništvo UMUS-a objavljuje KONKURS za dodelu godišnje Nagrade UMUS-a za 2013. godinu:

Nagradu UMUS-a može dobiti svaki član Udruženja, odnosno umetnički ansambl zaključno sa kvintetom, koji živi i radi u Republici Srbiji, za nastup i umetničko ostvarenje na teritoriji Republike Srbije. Nagradu UMUS-a, za najbolje izvođačko ostvarenje/koncert može dobiti pojedinac ili ansambl jedanput u toku pet godina.

Pravo predlaganja je otvoreno svima, uz obavezu da se odnosi na člana Udruženja.

Rok prijava predloga je 20. april 2014.

O nagradi će odlučivati petočlani žiri u sledećem sastavu: Darinka Matić Marović, dirigent; Mladen Đorđević, trubač; Slobodan Gerić, kontrabasista; Nataša Jović Trivić, vokalna umetnica i Vladimir Gligorić, pijanista.

Nagrada UMUS-a dodeljuje se svake godine, povodom dana Udruženja muzičkih umetnika Srbije (7. april ), ove godine 44. put. Sastoji se od diplome i novčane nagrade koju finansira Ministarstvo kulture Srbije. Mladi umetnik pored diplome dobija i solistički koncert u organizaciji UMUS-a.

Za Predsedništvo,

Predsednik UMUS-a: Vladimir Milić, dirigent


(21. februar 2014.)

Skupština Udruženja muzičkih umetnika Srbije

Na osnovu člana 12. stav 5, Statuta Udruženja muzičkih umetnika Srbije Predsedništvo Udruženja muzičkih umetnika Srbije, na svojoj sednici održanoj 23. januara 2014. godine, donelo je odluku o sazivanju redovne SKUPŠTINE UDRUŽENJA MUZIČKIH UMETNIKA SRBIJE.

Svi materijali koje želite da pogledate, dostupni su na uvid u kancelariji udruženja, radnim danom od 10 do 16 časova.

Predsednik Udruženja,

Vladimir Milić, dirigent, s.r.


(10. maj 2013.)

ČLANOVIMA UDRUŽENJA MUZIČKIH UMETNIKA SRBIJE

Beograd, 10. maj 2013. godine

Prijava programa za koncerte udruženja

Poštovane koleginice i kolege,

Na osnovu odluke Koncertne komisije i Predsedništva UMUS-a pozivamo vas da prijavite svoje programe za koncerte koje će UMUS organizovati u 2014. godini u saradnji sa Muzičkom školom "Stanković" i Kulturnim centrom Beograda.

Programi treba da budu u trajanju od 50 minuta ozbiljne koncertne literature i da obavezno sadrže jedno delo domaćeg autora. Takođe, možete prijaviti i ceo program sa delima domaćih kompozitora. Na programu obavezno naznačiti period koji vam najviše odgovara za nastup, kao i ime klavirskog saradnika ili članova ansambla. Pored programa potrebno je priložiti biografiju umetnika ili kamernog ansambla koji prijavljuje program.

Molimo vas da vaše prijave-programe dostavite UMUS-u lično, putem faksa ili elektronskom poštom najkasnije do 10. juna ove godine.

Za UMUS, predsednik Koncertne komisije UMUS-a,

Petar Josifoski, dirigent


(09. maj 2013.)

Obaveštenje o dodeli Nagrade UMUS-a

Žiri za dodelu godišnje Nagrade UMUS-a, sastavljen od muzičkih umetnika, jednoglasno je odlučio da Nagradu UMUS-a za 2012. godinu (koja se dodeljuje 2013.) dobiju sledeći umetnici:

Nagrada UMUS-a dodeljuje se svake godine, povodom dana Udruženja muzičkih umetnika Srbije (7. april ), ove godine 43. put. Sastoji se od diplome i novčane nagrade koju finansira Ministarstvo kulture Srbije, dok mladi umetnik pored diplome dobija solistički koncert u organizaciji UMUS-a.

Pozivamo članove da u petak 24. maja 2013. u 12,оо časova u prostorijama Udruženja prisustvuju svečanom uručenju Nagrade UMUS-a.


(11. april 2013.)

ČLANOVIMA UDRUŽENJA MUZIČKIH UMETNIKA SRBIJE

Poštovane koleginice i kolege muzičari,

Našoj koleginici Ljiljani Jovanović, solo pevačici, mlađi sin Jakov je u ozbiljnom zdravstvenom problemu i podvrgnut je operaciji koja je iziskivala visoku sumu za pokriće intervencije. Obzirom da su troškovi lečenja visoki, potrudimo se da pomognemo i odvojimo onoliko, koliko ko može, ne bi li omogućili da mali Jakov nastavi uspešno lečenje.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti našem Udruženju, poslovno-tehničkom sekretaru Ivoni Rajačić Barandovski, na telefon: 011 2688142.

Hvala.

PREDSEDNIŠTVO

Prilog: Pismo-apel roditelja.

_____________________________________________

Banka Inteza je otvorila namenski račun:

Ljiljana Jovanović

160-510010181-0294-89

Svrha uplate: za lečenje

Devizni račun:

IBAN RS35160003020029426912

Ljiljana Jovanović

Svrha uplate: za lečenje


(28. februar 2013.)

Skupština Udruženja muzičkih umetnika Srbije

Na osnovu člana 12. stav 5, Statuta Udruženja muzičkih umetnika Srbije Predsedništvo Udruženja muzičkih umetnika Srbije, na svojoj sednici održanoj 27. februara 2013. godine, donelo je odluku o sazivanju redovne SKUPŠTINE UDRUŽENJA MUZIČKIH UMETNIKA SRBIJE.

Svi materijali koje želite da pogledate, dostupni su na uvid u kancelariji udruženja, radnim danom od 10 do 16 časova.

Predsednik Udruženja,

Vladimir Milić, dirigent


(23. januar 2013.)

Konkurs za dodelu godišnje Nagrade UMUS-a za 2012. godinu

Predsedništvo UMUS-a objavljuje KONKURS za dodelu godišnje Nagrade UMUS-a za 2012. godinu:

Nagradu UMUS-a može dobiti svaki član Udruženja, odnosno umetnički ansambl zaključno sa kvintetom, koji živi i radi u Republici Srbiji, za nastup i umetničko ostvarenje na teritoriji Republike Srbije. Nagradu UMUS-a, za najbolje izvođačko ostvarenje/koncert može dobiti pojedinac ili ansambl jedanput u toku pet godina.

Pravo predlaganja je otvoreno svima, uz obavezu da se odnosi na člana Udruženja.

Rok prijava predloga je 28. februar 2013.

O nagradi će odlučivati petočlani žiri u sledećem sastavu: Darinka Matić Marović, dirigent; Mladen Đorđević, trubač; Slobodan Gerić, kontrabasista; Nataša Jović Trivić, vokalna umetnica i Vladimir Gligorić, pijanista.

Nagrada UMUS-a dodeljuje se svake godine, povodom dana Udruženja muzičkih umetnika Srbije (7. april ), ove godine 43. put. Sastoji se od diplome i novčane nagrade koju finansira Ministarstvo kulture Srbije. Mladi umetnik pored diplome dobija i solistički koncert u organizaciji UMUS-a.

Za Predsedništvo,

Predsednik UMUS-a: Vladimir Milić, dirigent


(11. јун 2012.)

ČLANOVIMA UDRUŽENJA MUZIČKIH UMETNIKA SRBIJE

Dodela Nagrade UMUS-a

Pozivamo članove da u četvrtak 14. juna 2012. u 13,оо časova u prostorijama Udruženja prisustvuju svečanom uručenju Nagrade UMUS-a.


(26. april 2012.)

ČLANOVIMA UDRUŽENJA MUZIČKIH UMETNIKA SRBIJE

Beograd, 26. april 2012. godine

Prijava programa za koncerte udruženja

Poštovane koleginice i kolege,

Na osnovu odluke Koncertne komisije i Predsedništva UMUS-a od 20. aprila ove godine, pozivamo vas da prijavite svoje programe za koncerte koje će UMUS organizovati u 2013. godini u saradnji sa Muzičkom školom "Stanković" i Kulturnim centrom Beograda.

Programi treba da budu u trajanju od 50 minuta ozbiljne koncertne literature i da obavezno sadrže jedno delo domaćeg autora. Takođe, možete prijaviti i ceo program sa delima domaćih kompozitora. Na programu obavezno naznačiti period koji vam najviše odgovara za nastup, kao i ime klavirskog saradnika ili članova ansambla. Pored programa potrebno je priložiti biografiju umetnika ili kamernog ansambla koji prijavljuje program.

Molimo vas da vaše prijave-programe dostavite UMUS-u lično, putem faksa ili elektronskom poštom u periodu od 01. do 31. maja ove godine.

Za UMUS, predsednik Koncertne komisije UMUS-a,

Petar Josifoski, dirigent


(24. april 2012.)

Obaveštenje o dodeli Nagrade UMUS-a

Žiri za dodelu godišnje Nagrade UMUS-a, sastavljen od muzičkih umetnika, jednoglasno je odlučio da Nagradu UMUS- za 2011. godinu (koja se dodeljuje 2012.) dobiju sledeći umetnici:

Nagrada UMUS-a dodeljuje se svake godine, povodom dana Udruženja muzičkih umetnika Srbije (7. april ), ove godine 42. put. Sastoji se od diplome i novčane nagrade koju finansira Ministarstvo kulture Srbije, dok mladi umetnik pored diplome dobija solistički koncert u organizaciji UMUS-a.

Pozivamo članove da u četvrtak 14. juna 2012. u 13,оо časova u prostorijama Udruženja prisustvuju svečanom uručenju Nagrade UMUS-a.


(6. decembar 2005.)
(15. i 23. novembar 2005.)

Koncertna aktivnost UMUS-a

Nakon uspešnih koncerata u 2004. godini (3. novembra i 1. decembra), nastavljaju se nastupi u 2005.godini. U saradnji sa Jugokoncertom i Muzičkom školom Mokranjac Udruženje je, zahvaljujući sredstvima koje je dobilo od Sekretarijata za kulturu Beograda, na osnovu raspisanog konkursa i prispelih programa organizovalo tri koncerta svojih članova. Dva su održana u svečanoj sali Skupštine grada Beograda (15. i 23. novembar) a treći u koncertnoj sali Muzičke škole Mokranjac (6.decembar).


(novembar 2005.)

Fondacija Mokranjčeva zadužbina

Predsedništvo UMUS-a je novembra 2005. donelo odluku o učešću Udruženja muzičkih umetnika Srbije u osnivanju Fondacije Mokranjčeva zadužbina, u svojstvu osnivača. Osnivački ulog je 3.000 dinara. Predsednik UMUS-a Vladimir Milić je ovlašćen da potpiše ugovor o pristupanju fondaciji, kao i sva druga akta vezana za njeno osnivanje.
Nakon neuspešnog pokušaja Ustanove Mokranjčevi dani iz Negotina od pre nekoliko godina, inicijativu za osnivanje fondacije pokrenula je Muzička škola Mokranjac iz Beograda u cilju trajnog obeležavanja imena i dela Stevana Stojanovića Mokranjca, a povodom 150 godišnjice njegovog rođenja. U Inicijativnom odboru za osnivanje Fondacije Mokranjčeva zadužbina bili su: Sonja Marinković (FMU), Katarina Tomašević (Muzikološki institut SANU), Ivan Jeftić, kompozitor, akademik Dejan Despić, muzikolog, Darinka Matić-Marović, dirigent, Vladimir Jurišić (Prvo beogradsko pevačko društvo), Jovan Živković (BF), Desimir Stijaković (Beogradski madrigalisti), Strahinja Ćirić (Dom kulture, Opština Negotin i MŠ Stevan Mokranjac iz Negotina), Zoran Hristić, kompozitor, Zoran Dimitrijević (RTS, UKS), Vladimir Milić (UMUS) i Mirjana Tomić (Muzička omladina). Inicijativu za osnivanje Fondacije Mokranjčeva zadužbina trebalo je da potvrdi Ministarstvo kulture Srbije.
Zadužbina je osnovana 27, decembra 2005. godine a zvanično je promovisana u Mokranjčevoj kući u Negotinu 9. januara 2006. godine, tačno 150 godina od rođenja velikog kompozitora, dirigenta i pedagoga. Osnivači su: Muzička škola Mokranjac, iz Beograda, Muzička škola Stevan Mokranjac iz Negotina, Muzička škola Stevan Mokranjac iz Požarevca, Dom kulture Stevan Mokranjac iz Negotina, Fakultet muzičke umetnosti iz Beograda, Beogradska filharmonija, Muzička omladina Srbije, Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, Akademski hor Kolegijum muzikum, KUD Univerziteta u Beogradu Branko Krsmanović - Hor Obilić, Informativno izdavačka ustanova SPC, Udruženje kompozitora Srbije, Udruženje muzičkih umetnika Srbije, Savez društava muzičkih i baletskih pedagoga Srbije, Nota Knjaževac i Asocijacija umetnost i obrazovanje - Beograd.
Za predsednika Upravnog odbora izabran je Vladimir Milić, predsednik UMUS-a.


(2004.)

Zakon o kulturi

Godine 2004. Ministarstvo kulture Srbije je uključilo umetnička udruženja (preko Koordinacionog odbora) u posao na izradi Zakona o kulturi zajedno sa predstavnicima drugih institucija kulture i tri predstavnika Ministarstva kulture Srbije. To je trebalo da bude osnovni zakon iz koga bi proizašli pojedinačni zakoni o pozorištu, filmu, muzici i dr. U radu na izradi zakona konsultovani su i slični zakoni nekih drugih zemalja, naročito slovenački koji je i poslužio kao polazište za rad.
Međutim, tokom 2005. rad na zakonu je stagnirao i zaustavljen je.


NA VRH